Maak het basisonderwijs elke dag een beetje beter

Minder werkdruk en meer werkplezier

Dat gunnen we alle leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs in Nederland van harte. In de praktijk blijkt het nauwelijks een haalbare zaak. De realiteit is hard. Er is een enorme werkdruk onder leerkrachten. Ze ervaren veel stress door allerlei bijkomende administratieve zaken.

Ze komen niet toe aan datgene waar het hen allemaal om begonnen is: inspirerend lesgeven waardoor kinderen tot hun recht komen. Het basisonderwijs verbeteren zodat leerkrachten weer plezier krijgen in hun werk en minder werkdruk ervaren? Is dat een utopie? 

Haalbare zaak

Nee, het is geen utopie. Het is beslist een haalbare zaak. Met de inspirerende methode van stichting leerKRACHT blijkt, dat het basisonderwijs verbeteren mogelijk is door het scheppen van een verbetercultuur op de school. “Elke dag samen een beetje beter” is één van de kernwaarden van leerKRACHT dat staat voor een duurzame verandering binnen een school. De verbetercultuur heeft als mooie basis dat er gebruik gemaakt wordt van de al aanwezige capaciteit en talenten binnen de school. Deze worden op een handige manier ingezet om een kwalitatief zo goed mogelijk basisonderwijs te realiseren. Hierin vertoont de methode overeenkomsten met de LEAN-methode zoals die in bedrijven in gebruik is.

De vier belangrijke stappen naar een verbetercultuur

Het basisonderwijs verbeteren wordt realiteit op het moment dat je de vier belangrijke instrumenten van LeerKRACHT binnen je school steeds opnieuw gebruikt totdat ze helemaal opgenomen zijn in het schoolleven van iedere dag. “Samen elke dag een beetje beter”, wordt werkelijkheid op het moment dat je de volgende stappen neemt:

 1. Maak gebruik van wekelijkse bordsessies 
  Hier bespreek je als collega’s de gezamenlijke doelen die jullie sámen bedacht hebben. Dit is enorm efficiëntiebevorderend.
 2. Zorg voor een gezamenlijk lesontwerp 
  Door samen lessen voor te bereiden, maak je gebruik van elkaars expertise. 1+1 wordt dan 3! Op deze manier verbeter je en zorg je voor innovatie in jullie onderwijskwaliteit.
 3. Ga bij elkaar op lesbezoek en geef feedback 
  Hoe word je je nu meer bewust van wat je samen wilt dan wanneer je even bij een collega mag kijken? Een collega van wie je weet dat deze ook open staat voor verbetering en daarmee voor feedback. Samen willen jullie het beste voor de school. Samen hou je elkaar scherp als het gaat om het uitwerken en naleven van de gezamenlijk gestelde doelen.
 4. Luister naar de leerling! 
  Het mooie aan de leerKRACHTmethode is, dat de leerling hier zo’n duidelijke plek krijgt in het hele verbeteringsproces. De leerling, om wiens welzijn het uiteinelijk allemaal gaat, kan als geen ander vertellen of het werkt wat jullie als team allemaal bedacht hebben. In de praktijk is gebleken dat het luisteren naar de stem van de leerling zorgt voor een groei van betrokkenheid en motivatie bij de leerling.

LeerKRACHT helpt bestaand kennis en talent te benutten

Stichting leerKRACHT ondersteunt scholen bij het invoeren van een cultuurverandering naar “samen elke dag een beetje beter”. Streef jij ook naar zo’n verbetercultuur? Kijk dan op Stichting LeerKRACHT.nl